UPPDRAG

Vårt uppdrag är att med hjälp av utbildning i entreprenörskap, hälsa  och kultur ge verktyg till att stärka utsatta unga kvinnor i Rwanda så att de kan ta kontroll över sina egna liv och kroppar. 

Efter varje kurs får deltagarna ett diplom och med hjälp av det kan de söka arbete. 

I Rwanda samarbetar vi med Baho Neza Education som är ett socialt företag och som drivs av vår medarbetare Mudi Kamayirese. Han har kontinuerlig kontakt med de kvinnor som har gått våra kurser och ger dem stöd och support i sitt arbete med att skapa en egen försörjning.

Rwanda är ett land i östra Afrika som är på frammarsch ekonomiskt och där det sitter fler kvinnor än män i parlamentet. Trots att regeringen arbetar mycket för jämställdhet och att de flesta flickor går i skolan, finns många som tvingas till ett mycket fattigt liv och är i stort beroende av män. De måste tidigt axla ett stort familjeansvar men har själva liten makt. Detta leder till utsatthet som ofta resulterar i tonårsgraviditeter och inte sällan prostitution. 

VÅR VÄRDERINGAR

Baho Neza Swe är en icke-politisk, icke-religiös ideell organisation. Vi arbetar för demokratiska värderingar samt för mänskliga rättigheter enligt FN.


Vi följer FN:s hållbara utvecklingsmål

"The Sustainable Development Goals are a universal call to action to end poverty, protect the planet and improve the lives and prospects of everyone, everywhere. The 17 goals were adopted by all UN Member States in 2015, as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development which set out a 15-year plan to achieve the Goals."

- United Nations

Vi strävar efter att uppfylla 3 av de 17 målen.

  • Goal #3 - Good health and well-being
  • Goal #4 - Quality education
  • Goal #5 - Gender equality

För att lära dig mer information om FN och de 17 målen, besök deras hemsida!