VISION

Baho Neza strävar efter att vara en plattform för utbildning och förändring där hälsosam livsstil, kulturellt välbefinnande och entreprenörskap förenas för att skapa en blomstrande gemenskap. Vi fokuserar på att främja kultur, hälsa och entreprenörskap med särskild uppmärksamhet på att stärka kvinnor i Rwanda. Genom att lyfta upp varje individ och främja en känsla av samhörighet och tillväxt för alla, oavsett kön eller bakgrund, strävar vi efter en värld där varje individ har möjlighet att uppnå sin fulla potential med suveränitet över sin egen kropp och sitt liv.

Vi stärker unga kvinnor genom utbildning och inspiration inom entreprenörskap, kultur och hälsa. I en värld präglad av ohälsa och obalans ser vi en möjlighet att skapa positiv förändring. Vi uppmuntrar till att värdesätta och utforska den rika traditionella matkulturen i Rwanda samtidigt som vi utvecklar nya innovationer för en hälsosammare livsstil.

Genom att utrusta kvinnor med kunskap och färdigheter främjar vi handlingskraft och självständighet och strävar efter att skapa en bättre och mer jämlik värld för alla. Baho Neza symboliserar vår strävan efter hälsa och välbefinnande för alla, och vår devis "Lyckliga kroppar - Lyckliga människor" genomsyrar vår strävan att främja en holistisk syn på hälsa. Vi tror att genom att stärka kvinnor och uppmuntra alla att omfamna en hälsosam livsstil kan vi skapa en värld där varje individ kan blomstra i all sin prakt.

Baho Neza, som betyder "lev sunt" på det rwandiska språket kinyarwanda, symboliserar vår strävan efter hälsa och välbefinnande för alla.


UPPDRAG

Vårt uppdrag är att med hjälp av utbildning i entreprenörskap, hälsa och kultur ge verktyg till att stärka utsatta unga kvinnor i Rwanda så att de kan ta kontroll över sina egna liv och kroppar.

Baho Neza strävar efter att utbilda och inspirera kvinnor genom en gräsrotsansats, där varje individ blir en ambassadör för förändring i sin egen gemenskap. Vi organiserar regelbundet workshops och träffar där vi delar kunskap och praktiska färdigheter för att främja en hälsosam livsstil.

I våra kurser och workshops fokuserar vi på olika aspekter av hälsa, inklusive kost, motion, mental välmående och självvård. Vi använder oss av interaktiva och engagerande metoder för lärande, såsom gruppdiskussioner, praktiska övningar och demonstrationer. Genom att inkludera både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter strävar vi efter att ge deltagarna verktygen de behöver för att göra positiva förändringar i sina liv.

Men vår strävan går längre än så. Vi tror på att bygga en hållbar modell för kunskapsspridning genom att utbilda och stödja kvinnor att bli ledare och mentorer i sina egna samhällen. Efter att ha deltagit i våra kurser och workshops uppmanas kvinnorna att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra kvinnor i sina byar. På så sätt skapar vi en spridningsmekanism där kunskapen om en hälsosam livsstil når ut till allt fler och fler.

Genom att låta kvinnorna utbilda sina medsystrar skapar vi inte bara en hållbar modell för kunskapsspridning, utan vi stärker också deras egen känsla av självförtroende och empowerment. Genom att ta kontroll över sin egen hälsa och bli ledare i sitt samhälle blir kvinnorna på Baho Neza inte bara mottagare av kunskap, utan också förmedlare av förändring. Det är genom deras engagemang och dedikation som vi kan sprida visionen om en hälsosam livsstil och stärka kvinnor i Rwanda och bortom.


VÅR VÄRDERINGAR

Baho Neza Swe är en icke-politisk, icke-religiös ideell organisation. Vi arbetar för demokratiska värderingar samt för mänskliga rättigheter enligt FN.


Vi följer FN:s hållbara utvecklingsmål

"The Sustainable Development Goals are a universal call to action to end poverty, protect the planet and improve the lives and prospects of everyone, everywhere. The 17 goals were adopted by all UN Member States in 2015, as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development which set out a 15-year plan to achieve the Goals."

- United Nations

Vi strävar efter att uppfylla 3 av de 17 målen.

  • Goal #3 - Good health and well-being
  • Goal #4 - Quality education
  • Goal #5 - Gender equality

För att lära dig mer information om FN och de 17 målen, besök deras hemsida!