BAHO NEZA EDUCATION

Baho Neza Swes vision är att alla människor ska ha förutsättningar att utveckla sin fulla potential. Då förutsättningarna ser olika ut i världen kan en liten insats leda till stor skillnad. Rwanda tillhör ett av de fattigaste länderna i världen, men man har ändå fått ner korruptionen till en av de lägsta i hela Afrika och man har goda förutsättningar att ge sina invånare ett gott liv. Rwandas policy är jämställdhet, ett bra exempel på det är att de har över femtio procent kvinnor i sin regering.

Men på landsbygden är det fortfarande långt kvar till jämlikhet och som i många andra länder drar kvinnorna ofta det tyngsta lasset. Många flickor tvingas att sluta skolan efter det sjätte året för att föräldrarna inte har råd att låta dem fortsätta. Ofta får de väldigt tidigt ansvar för familjen, ofta blir de gravida i tonåren och inte sällan tvingas de till prostitution. Vi menar att ett av de bästa sätten att investera i sitt liv är att utbilda sig och att ta hand om sin hälsa.

I samarbete med Baho Neza Education, ett socialt företag, håller vi därför kurser för unga kvinnor där de får en grundutbildning i entreprenörskap, kultur och hälsa. Utbildningen tjänar till att de ska bli goda förebilder för sina barn och själva kunna utbilda invånarna där de bor. Detta kommer att ge dem en möjlighet till egen försörjning och självständighet. Vidare tror vi att denna kunskapshöjning hos dem kommer ge dem ett egenvärde och en högre status i samhället.

Vi håller en grundkurs i näringslära, där vi går igenom vitaminer och mineraler och i vilka livsmedel de finns och varför kroppen behöver dem. Sedan lagar vi mat tillsammans av de råvaror som finns tillgängliga och inspirerar till att använda mer grönsaker på varierande sätt i sin egen matlagning. Vidare ger vi en grundläggande utbildning i fot- hand- och huvudmassage som de sedan ska kunna erbjuda invånarna där de bor.

Vi tränar också tillsammans och betonar vikten av fysisk aktivitet och att det ska vara roligt! Vi tränar akrobatik och yoga, vi kör olika lekar och där igenom visar på kroppens alla förmågor.

Slutligen talar vi om vikten av att spara pengar för framtiden och hur man kan tänka runt ekonomi.

Vi håller också en fortsättningskurs för de deltagare som har gått grundkursen. De får en repetition i massage och i fysisk träning och vidare får de en grundläggande utbildning i kroppens olika organ samt lektioner i entreprenörskap.

Efter avslutad kurs får alla deltagare ett diplom.

Vidare startar vi upp läs- och skrivlektioner för unga som inte har fått möjlighet att lära sig det. De allra flesta kan läsa och skriva, men fortfarande finns de som inte kan det. Ofta hemlighåller de detta då skammen att inte kunna läsa och skriva är stor.

Många barn växer upp på gatan trots att de har familj. Det beror på att mamman ofta är ensamstående och mycket ung och måste tillbringa hela dagarna med att skaffa mat. Barnen, som kan vara så unga som fem år, lämnas då vind för våg hela dagarna. Vi håller därför på att skissa på ett fritidsprojekt där vi ska samla ihop cirka femton barn och undervisa dem i akrobatik och andra cirkuskonster.

Mudi håller kontinuerlig kontakt med de kvinnor som har deltagit i våra kurser och stödjer dem och ger råd. Vi inser vikten av att hålla kontakt med de som gått våra kurser för att försäkra oss om att de har nytta av det vi lärt dem. Vi anser att det är en väldigt viktig del av vårt uppdrag; att inte bara ge en grundläggande utbildning, utan att också följa upp vad som händer sedan.