VÅRA STADGAR

Baho Neza Swe är en svensk  ideell organisation, registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer  802534-2711

1. Baho Neza Swe: s grundidé är att ge människor och särskilt kvinnor i Rwanda möjlighet att förbättra sina levnadsförhållanden och kunna forma sina egna liv genom att ta kontroll över sina liv och kroppar. 

2. Styrelsen består av minst tre till högst åtta ledamöter. 

3. En medlem i Baho Neza Swe kan vara den som delar organisationens värderingar och betalar en årlig medlemsavgift till föreningen. 

4. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

5. Föreningen bör ha en extern förtroende vald person som granskar föreningens ekonomi.


GDPR

Vi hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Inga person- och medlemsuppgifter, som vi samlar in vidareförmedlas utan ditt medgivande.

För att granska våra stadgar i sin helhet, se den bifogade filen. 


Årsmöte 2022