BAHO NEZA TEAMET

Verksamheten bygger helt och hållet på ideellt arbete. Det betyder att administrationen, kommunikationen, hemsidan samt vistelsen i Rwanda inte belastar ekonomin. De medel vi får in går direkt till verksamheten i  Rwanda, det vill säga till utbildningen för de unga kvinnorna.

Idéskaparen till Baho Neza. Ann är kiropraktor och clown och besökte Rwanda hösten 2018 med Clowner utan Gränser för att uppträda för dem som bor i flyktingläger. Det var där hon lärde känna Mudi som är artist i Rwandan Acrobats. Efter att ha besökt dessa flyktingläger i Rwanda uppstod idén att skapa en organisation för att gynna utsatta kvinnor i Rwanda. Således började Baho Neza komma till liv!


Ann Hageus
Grundare & kassör

Med från start i Baho Neza Swe. Pamela arbetar som lärare men har en bakgrund som dramapedagog. Denna mix av pedagogiska och estetiska verktyg är en ledstjärna för Pamela. Hon drivs av förändringsarbete där man kan påverka genom att medvetandegöra och därför vill Pamela vara med och bygga upp Baho Neza. Hon har en lång erfarenhet av ideellt styrelsearbete främst inom olika teaterföreningar och har även varit engagerad i organisationer som arbetat med fair trade. 


Pamela Häger Karlqvist
Ordförande

Hon arbetar som lärare med nyanlända ungdomar. Hon har alltid haft ett engagemang för alla människor lika värde och rättigheter, speciellt för barn, ungdomar och kvinnor. Hon har arbetat i Bolivia med gatubarn, bott i kollektivt gemensamhets-boende och trivs i sammanhang där hon känner att hon kan bidra, göra skillnad och där man växer tillsammans. När hon fick reda på att Baho Neza startat kändes det som ett perfekt sammanhang att engagera sig i och en möjlighet att arbeta tillsammans för kvinnors rättigheter.

Veronica Ekeroth
Ledamot

Leo har tillbringat sitt yrkesverksamma liv som jurist och har alltid velat ha mer tid för volontärarbete. Nyligen pensionerad träffade han Ann och blev ombedd att engagera sig – särskilt bistå i avtalsfrågor och i kontakter med utomstående institutioner och myndigheter. Han stöder till fullo Baho Neza Swes idéer och arbete och ser fram emot att bidra till organisationens framtid och tillväxt!

Leo Altino

Ledamot

Ansvaring för Baho Neza Education. Yogalärare, träningsinstruktör och skicklig akrobat i Rwandan Acrobats. hösten 2018 turnerade han i flyktinglägren i Rwanda med Clowner utan Gränser tillsammans med Ann och Radjabu.  

Mudi Kamayirese

Ansvarig Baho Neza Education i Rwanda