Utbildning i Rwanda

16.04.2021

Rätten till utbildning Den grundläggande tolvåriga skolgången är obligatorisk och utan direkta skolavgifter fram till årskurs sex. Kostnader för skolböcker, pennor, skoluniform, avgifter till lärare och provavgifter tillkommer även under de kostnadsfria åren, vilket särskilt drabbar familjer som lever i fattigdom. Barn från dessa grupper hoppar ofta av skolan för att istället arbeta. Rwanda uppfyller milleniemålet om 95 procent inskrivna barn i skolan och har alltjämt en hög grad av elever som är inskrivna i skola. Andelen som slutför de första sex åren i grundskola är 68 procent och från årskurs sex faller antalet registrerade till 40,8 procent, vilket är något under genomsnittet för Subsahariska Afrika (43 procent). Flickor är underrepresenterade i motsvarande högstadium och gymnasium, till stor del på grund av könsstereotypa föreställningar om flickors roll och plats i familjen och samhället. Utbildningssektorn står inför stora utmaningar, inte minst att många elever hoppar av studierna. Läskunnigheten är 85 procent i ålderskategorin 15-19 år och 70 procent för befolkningen i stort. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet Rwanda är ett av världens fattigaste länder.

Fakta:

1. Andel barn som börjar grundskolan - 93.9% (2017)
2. Antal elever per lärare i grundskolan - 58 (2017)
3. Läs och skrivkunnighet - 70.8% (2014)
4. Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP - 3.1% (2018)
5. Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten - 11.1% (2017)

För mer information, se nedan länk.