Två nya kurser i mars!

10.02.2022

Planeringen för 2022 är i full gång med nya projekt och nya idéer.

Vi är nu i full färd med att planera för nästkommande två kurser. Dels startar vi den tredje nybörjarkursen i början av mars, samt en uppföljningskurs för de som gick nybörjarkursen i höstas.

Vidare har vi planer på att starta upp läs- och skrivlektioner för unga som inte har fått möjlighet att lära sig det. De allra flesta kan läsa och skriva, men fortfarande finns de som inte kan läsa eller skriva. Ofta hemlighåller de detta då skammen att inte kunna detta är stor.

Många barn växer upp på gatan trots att de har familj. Det beror på att mamman ofta är ensamstående och mycket ung och måste tillbringa hela dagarna med att skaffa mat. Barnen, som kan vara så unga som fem år, lämnas då vind för våg hela dagarna. Vi håller därför på att skissa på ett fritidsprojekt där vi ska samla ihop cirka femton barn och undervisa dem i akrobatik och andra cirkuskonster.

Mudi håller kontinuerlig kontakt med de kvinnor som har deltagit i våra kurser och stödjer dem och ger råd. Vi inser vikten av att hålla kontakt med de som gått våra kurser för att försäkra oss om att de har nytta av det vi lärt dem. Vi anser att det är en väldigt viktig del av vårt uppdrag; att inte bara ge en grundläggande utbildning, utan också följa upp vad som händer sedan.