Snart bär det av igen!

12.09.2021

Den 5 oktober åker jag till Rwanda för att tillsammans med Mudi och Radjabu hålla två nya kurser i kultur, hälsa och entreprenörskap och förberedelserna är nu i full gång!

I Rwanda håller Mudi och Radjabu på att leta efter cirka tio unga kvinnor som kan vara intresserade av att påbörja en 1-veckas kurs med början den 11 oktober. Den här gången vill vi nå en extra utsatt grupp; prostituerade.

Uppe på sluttningarna ovanför Gisenyi sträcker sig en liten by ut. Den är väldigt fattig, med stor misär som alkohol, arbetslöshet, tonårsgraviditeter och därför många unga kvinnor som tvings prostituera sig för att kunna försörja sina barn.

För över ett år sedan promenerade Mudi och jag igenom denna by och fick då bevittna ett fruktansvärt slagsmål mellan två kvinnor i tjugoårsåldern. En stor mängd människor stod runt omkring och bara tittade, ingen ingrep för att stoppa dem! Jag var så upprörd, men Mudi stoppade mig från att ingripa. De slutade inte förrän en av dem hade gett upp. När vi gick därifrån, förklarade Mudi hur situationen såg ut där. Vi hade ett långt samtal om prostitution och hur de kvinnor som prostituerar sig inte frivilligt väljer det, utan tvingas till det av omständigheterna och att de därför är extra utsatta, inte bara för vad de tvingas göra och att de riskerar att också utsättas för våld, utan också för stigmat det innebär. De står längst ner på värdighetsskalan.

Därför känns det extra angeläget att nå denna grupp och ge dem en chans i livet. Vår förhoppning är att ge dem dignitet, respekt, insikt om att det finns alternativ och möjligheter, kunskap och inte minst hopp.

De kommer att få genomgå samma kurs som kvinnorna i våras gjorde på vår första kurs. De kommer att få samma häfte och vi kommer att lära ut om vitaminer och mineraler, massage och entreprenörskap. Vi kommer att leka och spela, träna akrobatik och på många olika sätt jobba med kroppen.

Här i Sverige håller jag på att skriva ett nytt häfte till den första gruppen som gick vår kurs i våras. De ska nu få fördjupad kunskap om kultur, hälsa och entreprenörskap.

De kommer att börja sin kurs veckan efter, den 18 oktober.

Vi kommer fördjupa kunskapen om kroppen och dess organ och ytterligare gå igenom näringsrik mat. Vi kommer träna mer massage och naturligtvis träna akrobatik och ha kul.

Sedan ska vi fördjupa oss i entreprenörskap, så att de senare kan ta ytterligare ett steg till att kunna försörja sig själva och bli Baho Neza ambassadörer!

Med båda grupperna kommer vi att laga lunch tillsammans för att sedan gemensamt äta.

Följ med på vår resa!