Historier från Rwanda

08.02.2024

Mudi, vår ansvarige för Baho Neza Education i Rwanda, har kontinuerlig kontakt med kvinnorna som har gått våra kurser och här nedan är några historier om dem.

Itangishaka, en av våra kvinnor gick i grupp D förra året i Rugerero, en bit utanför Gisenyi. Hon har nu börjat ta sig till Goma, en gränsstad till Rwanda som ligger i Kongo, för att billigt köpa varor som hon sedan tar till Rwanda för att sälja. De varor som hon köper är mestadels kläder. Itangishaka känner sig nu så trygg med sitt säljande att hon har introducerat sina kunskaper till en annan kvinna som nu också börjat sälja varor från Goma. Hon hade tidigare ingen sysselsättning och var så tacksam att få denna möjlighet till en egen försörjning. Och Itangishaka är så nöjd med att själv ha kunnat bidra till att hjälpa någon annan.

Här är Itangishaka i mitten. 

Till vänster står Muhawenimana och till höger Mudi.

Fotot är från vår kurs förra vintern

Francine, en av våra ambassadörer och som har sytt många av våra förkläden som vi säljer här i Sverige, har nu börjat arbeta som agent för Airtel, ett företag som säljer internet gigabyte och samtalstid. I Rwanda har många ett kontantkort som man tankar med gigabyte och samtalstid. Ofta kommer de över en mobil, men ibland måste de sälja den för att kunna köpa mat. Då tar de ur sitt kontantkort och sätter in det, när de har möjlighet att kunna skaffa, i en annan mobil. Hon har nu också tagit med sig två andra av våra studenter, Ledivine och Marie -Claire så att de nu också har börjat arbeta som agenter.

I mitten Står Francine, till höger Ledivine och till vänster Marie - Claire

Ledivine är en av våra ambassadörer och som tack vare Francine nu arbetar som agent för Airtel. Hon har berättat för Mudi hur Baho Neza Education har hjälpt henne att "expandera hjärnan", att kunna se en framtid och hur mycket det har hjälpt henne. Att Baho Neza Education gör det som föräldrar inte brukar göra, nämligen att lära sina barn om livet och hur det funkar. Baho Neza Education har fått henne att inte bara sitta passiv hemma, utan att ta tag i sig själv och sin framtid. Att hon nu förstår vikten av kunskap; det inte är något man ser eller förstår att man har nytta och glädje av genast, men att man förstår värdet av kunskapen med tiden. Att få insikt och hur stor glädje man har av kunskap. Att det är något som växer. Som Mudi säger att det är som att kasta ut en massa frön och med tiden är det något frö som slår rot och börjar växa. Kasta ut frön – kasta ut kunskap.

Ledivine 

Till exempel börjar de förstå sparande och de kan mer och mer applicera kunskapen de får in i sina egna liv.

Mudis sätt att prata med dem och få deras tillit och förtroende är inte genom att vara en överordnad, Rwanda är ett väldigt hierarkiskt land, utan han möter dem på deras egen nivå som en "streetboy", som han uttryckte det. Han visar att de är på samma nivå och kompisar, så får han dem att prata och berätta om sig själva. Han når dem genom att vara Mudi och inte Baho Neza Education.

Traditionellt i Rwanda är att kvinnorna förväntas gifta sig, skaffa barn och ta hand om hemmet. Men om en flicka blir gravid utan att ha gift sig och därför är själv med sitt barn, bor hon kvar hos sina föräldrar. Men där blir hon då en "homegirl". Det betyder att hon bara vistas hemma och förväntas städa och laga mat, utan någon framtidstro. Ofta leder det till passivitet och hopplöshet.

Baho Neza gör skillnad. Om än i liten omfattning så gör vi skillnad för de som deltar och engagerar sig. Kvinnorna upptäcker hur mycket förmåga och kraft de har i sig själva.

En grupp kvinnor som Francine har samlat till  en träff