Historia om Rwanda

28.03.2021

Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk Vid tiden för folkmordet mot tutsier i Rwanda 1994 delades den rwandiska befolkningen in i tre etniska grupper: hutuer, tutsier och twa - uppdelning som på senare tid av forskare och rwandiska staten anses vara 15 (20) artificiell. Det finns fortfarande inga språkliga eller religiösa skillnader och uppdelningen baserades till stor del på bedömningar av ekonomiska förhållanden, arbetssituation eller klasstillhörighet, liksom vissa stereotypa utseendemallar. Efter folkmordet tog den nya rwandiska regeringen bort alla hänvisningar till etnicitet i lagstiftning och policy, inklusive kvotering till utbildning och arbete baserat på etnisk bakgrund. Den politiska inriktningen sedan folkmordet har i stället varit att betona den nationella rwandiska identiteten. Därför är det enligt lag förbjudet att bedriva politisk verksamhet baserat på etnicitet och att använda sig av retorik med etniska förtecken. Gruppen twa, som är Rwandas och regionens urfolk, har varken juridisk ställning som minoritet eller urfolk. Gruppen faller istället in under konstitutionens bestämmelser om "historiskt marginaliserade grupper". Av de åtta senatorer som presidenten utser ska en senator garantera representation av historiskt marginaliserade grupper. Rwandas muslimska minoritet är växande. Det finns ingen exakt siffra, men uppskattningsvis är cirka tio procent av befolkningen muslimer.


För mer information om Rwanda, läs mer nedan. 

https://www.regeringen.se/4ab901/contentassets/214f6c7858564b178f57e1063916c53f/rwanda---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2019.pdf