Grupp C forts

17.01.2023

Under andra veckan av januari höll vi fortsättningskursen för grupp C, som gick sin grundkurs våren 2023. Det var elva deltagare och de fick grundläggande kunskaper i de olika kroppsorganen hur de fungerar. Många kloka frågor och många långa diskussioner. Ofta flöt samtalen ut och handlade om andra frågor om kroppen, men vad gör det? Behovet av att förstå sin kropp är stor. Det var svårt att få tiden att räcka till! Sedan fick de lite repetition i massage. Och efter det pratade vi om deras framtidsdrömmar och visioner. De fick arbeta fram en plan på vad de vill arbeta med i framtiden och sista dagen fick de presentera sina planer för oss. Vi kom mer lite tips på vägen och kommer också i framtiden att finnas till hands med tips pepp och råd.

Den allra sista dagen delade vi högtidligt ut diplom till var och en och vi önskar hela gruppen ett stort LYCKA TILL!